Barn och Ungdomar

Din Tandläkare i Solna arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting
Barn och ungdomar i området får fri tandvård om de inte har valt tandvård hos någon annan vårdgivare
Kontakta oss för att lista ditt barn. Därefter kallas barnet regelbundet för undersökningar