Kompositer (Plastfyllning)

Det vanligaste ”vita” fyllnadsmaterialet är Kompositet, både för vuxna och barn. Genom att belysa Kompositmaterialet med speciellt ljus blir materialet snabbt hårt (härdat).

Glasjonomer

Glasjonomer innehåller fluor och är ett vanligt använt material på mjölktänder. Den främsta fördelen är dess förmåga att uppta och avge fluor. Nackdel är ökad känslighet för vätska och en mycket begränsad hållfasthet.