I en basundersökning ingår diagnostik, riskbedömning, hälsoinformation och rekommendationer om egenvård. Tandläkaren gör en förenklad parodontal undersökning och om det finns ett flertal blödande och fördjupade tandköttsfickor föreslår tid hos tandhygienist.