Om stora delar av en tand saknas pga att den blivit lagad många gånger eller skadats på något sätt, kan tanden behöva ersättas med en konstgjord tand s.k. krona. Kronan fästs direkt på den gamla tanden. Vid det första tandläkarbesöket slipas den gamla tanden ner. Om man vill får man bedövning. Ibland behöver tanden lagas för att den skall bli ett bra stöd för den nya kronan. Därefter tas ett avtryck av käken och tänderna. Avtrycket används av  tandtekniker för att framställa en modell för att kunna tillverka kronan. Medan man väntar på den nya kronan kan man få en tillfällig krona i plast eller metall. Vid det andra tandläkarbesöket sätts kronan fast med ett särskilt tandcement. Avslutningsvis kontrollerar tandläkaren att tanden sitter bra och att det går bra att tugga. Eftersom materialet som kronan är tillverkad av påverkar kostnaden är det bra att diskutera igenom ev. materialval med sin tandläkare innan behandlingen påbörjas.

Om man har förlorat en eller flera tänder kan de ersättas med ett eller flera hängande led d.v.s. konstgjorda tänder som inte har någon egen rot. De stödjer sig på en eller flera granntänder och detta kallas tillsammans för en bro. Det vanligaste sättet att fästa de hängande leden vid granntänderna är att slipa ned dem och göra kronor som sitter ihop med det hängande ledet.