Om man har fått en bakterieinfektion i en eller flera rotkanaler i en tand kan man behöva få en rotfyllning. Det kan finnas andra anledningar till att en tand behöver rotfyllas. Innan behandling får man bedövning. Sedan borrar tandläkaren bort den infekterade, uppmjukade tandsubstansen och gör rent i tandkronan. En gummiduk fästas kring tanden för att förhindra att nya bakterier kommer in i tanden vid behandlingen. Därefter rengörs rotkanalen med små, tunna filar och spolas ren med bakteriedödande vätska. Med hjälp av röntgenbilder kontrollerar tandläkaren att hela rotkanalen/rotkanalerna är rensade. Tandläkaren kan behöva rensa flera gånger innan bakterierna har försvunnit helt. När rotkanalen är ren och infektionsfri fylls den med ett gummimaterial och ett rotkanalcement som tätar och hindrar nya bakterier från att komma in i roten. Efter en rotfyllning måste tanden förses med en lagning eller en krona för att hålla för långsiktig användning.