Tandlossning är en icke önskvärd sjukdom men som tur är går att behandla med goda resultat. Tandlossning är oftast en långsam process som är aktiv då tandköttet är inflammerat. Imflammationens grad och tandlossningens utveckling påverkas av närvaron av specifika bakterier i munhålan. Faktorer som påverkar är bl.a. arv, rökning, snusning, sjukdomar och stress.

Genom regelbundna tandläkarbesök och hygienistbehandlingar kontrollerar och förhindras forstatt progression av tandlossningen. I sällsynta fall kan kirurgiska behandlingar bli nödvändig.