Bettskena

- Vi hjälper dig med dina tänder

TANDGNISSLING OCH TANDPRESSNING

Vaknar du ofta med huvudvärk och ömma käkar eller biter du ihop hårt under dagen ska du tala med din tandläkare. Det är normalt att gnissla eller pressa och kan förvärras av stress.

VAD ÄR ORSAKEN?

Tandgnissling betyder att du gnider underkäkens tänder mot överkäkens tänder. Det sker oftast i sömnen när du sover och kan ibland ge ifrån ett gnisslande ljud. På tandläkarspråk kallas tandgnissling och tandpressning för bruxism.

Tandpressning betyder att du pressar eller biter ihop hårt med underkäkens tänder mot överkäkens tänder, antigen när du sover eller är vaken. Pressar du samman tänderna på dagen är orsaken nästan alltid stress.

Att gnissla eller pressa sina tänder när man sover, kan hänga samman med sömnstörningar, som i sin tur ibland kan bero på stress. I enstaka fall kan tandgnissling och tandpressning på natten orsakas av sjukdomar, skador, läkemedel eller missbruk.

VILKA BESVÄR KAN MAN FÅ?

Tandpressning ger ofta mer besvär än tandgnissling. Käkarna utsätts för mer mycket mer belastning om du pressar ihop dina tänder. Eftersom käkarna för utstå för mer belastning kan det medföra ömma tänder och smärta och stelhet i käkarna.

Tandgnissling brukar inte medföra några större problem, förutom att tänderna slites mer än normalt.

HUR UPPTÄCKER JAG ATT JAG BRUXAR?

Om du ofta vaknar med huvudvärk, har besvär med smärta i käkar eller svårigheter att gapa bokas tid för en utvidgad undersökning hos din tandläkare. Tandläkaren känner på dina käkleder och käkmuskulatur, kontrollerar hur tänderna har kontakt med varandra och hur stort du kan gapa. Eventuella förändringar på tungan och slemhinnor undersöks också.

HUR BEHANDLAS TANDPRESSNING?

Tandpressning på natten kan behandlas med bettskena. Skenan fungerar som stötdämpare mellan tänderna och minskar belastningen på käkarna.

Om du pressar ihop käkarna under dagen kan det vara bra att bli mer medveten om när du är stressad och pressar tänder. Då kan du lättare undvika det.

Din tandläkare kan också ge dig individuellt anpassade rörelseträningsövningar.

Värktabletter och inflammationsdämpande mediciner kan lindra under kortare tid.

Akupunktur kan minska långvariga smärtor i käkmusklerna.

HUR BEHANDLAS TANDGNISSLING?

Om tandgnissling skadat tänderna kan man göra en bettskena. Bettskenan hindrar inte gnisslandet, men den skyddar tänderna så att de inte skadas och slits.

HUR ANVÄNDS BETTSKENAN?

Bettskenan tillverkas individuellt efter ditt bett och du använder den främst på natten. Du sätter den utanpå tänderna när du går och lägger dig.

När du börjar använda bettskenan kan det kännas obekvämt och spänna i tänderna. Du kan också känna dig torr i munnen eller ha ovanligt mycket saliv.

Inom ett par veckor börjar besvären minska. Skenan bör dock användas i minst tre månader innan man kan förvänta sig full effekt.

Rengör bettskena noga med en mjuk tandborste varje morgon. När du inte använder skenan ska den förvaras i sin ask.

Skenan bör kontrolleras av din tandläkare med jämna mellanrum och justeras om det behövs. Ta med den vid varje besök hos din tandläkare.

VANLIGA SYMPTOM OM MAN GNISSLAR ELLER PRESSAR

 • Ilningar i tänderna.
 • Trasiga fyllningar.
 • Värk eller trötthetskänsla i käkarna. Upplevs ibland som träningsvärk i ansiktet.
 • Diffus ömhet eller värk i en eller flera tänder.
 • Svårt att gapa stort.
 • Knäppande ljud från käklederna.
 • Spänningshuvudvärk eller värk i nacke eller axlar.
 • Mer ovanliga besvär är öronvärk eller tinnitus.

KONTAKTA OSS OM DU:

 • Ofta vaknar med huvudvärk
 • Har diffusa smärtor i käkar och tänder.
 • Har svårt att gapa.