Rotbehandling / Rotfyllning

- Vi hjälper dig med dina tänder

I varje frisk tand finns en rotkanal med en tandpulpa. tandpulpan består av blodkärl och nervvävnad. stora kariesangrepp (hål i tanden) kan leda till att pulpan skadas. rotbehandling innebär att den skadade vävnaden tas bort och rotkanalerna fylls igen med rotfyllningsmaterial.

VARFÖR ROTFYLLNING?

Om ett håll blivit djupt kan bakterier ta sig in i tanden och skada pulpan. Bakterierna skadar tandpulpan och sprids senare vidare ner i rotkanalen, till tandens rotspets. Där uppkommer det en inflammation och ibland en infektion som kan leda till tandvärk och ibland varbildning. Kroppens eget försvar kommer inte åt bakterierna i tandpulpan, därför måste kanalerna göras rena och rotfyllas. Efter en lyckad rotfyllning kan tanden fungera som vanligt igen.

BAKTERIER KAN TA SIG IN I TANDEN OCH SKDA PULPAN à BILD TAND CROSS SECTION
TVÄRTOM MOT VAD MÅNGA TROR, ÄR BEHANDLINGEN OFTA LÄTT OCH SMÄRTFRI à BILD BORRSTÄLL

HUR GÅR DET TILL

En rotbehandling med en rotfyllning kräver minst två behandlingstillfällen.

Vid den första behandlingen tas all karies bort. Sedan öppnas en väg in i rotkanalen för att ta bort resterna tandpulpan och rengöra rotkanalen från bakterier och skadad vävnad. När tanden är rensad, fylls utrymmet med ett bakteriedödande medel som får verka under drygt en månad. Under tiden får du han en provisorisk fyllning.

Vid den andra behandlingen fylls rotkanalen med ett gummimaterial (gutta perka). Allra sist fylls öppningen igen på samma sätt som när man lagar ett vanligt hål.

HUR KÄNNS DET?

Rotfyllning är ett ord som många förknippar med smärta. Men de flesta brukar bli förvånade när de upptäcker att behandlingen sker lätt och smärtfritt. Om nerverna är döda har du ingen känsel i tanden. Är tanden däremot känslig får du självklart bedövning.

VAD HÄNDER SEDAN?

Behandlingen följs upp och kontrolleras med en röntgenbild. Efter rotfyllningen kan tanden fungera som vanligt igen. De första dagarna kan tanden kännas om. Vanliga värktabletter brukar lindra. Tala med din tandläkare, så får du goda råd.

TÄNK PÅ ATT…

Det kan även bli hål i lagade tänder. Sköt tänderna och munnen noga och besök regelbundet din tandläkare för att förhindra problem i framtiden.

Kontakta mig