Kronor & Broar

- Vi hjälper dig med dina tänder

EN KRONA OMFATTAR EN TAND OCH EN BRO OMFATTAR FLERA TÄNDER. OM EN ELLER FLERA TÄNDER BLIVIT SKADADE ELLER OM TILL EXEMPEL EN TAND LAGATS MÅNGA GÅNGER KAN DEM BEHÖVA ATT ERSÄTTAS MED EN KRONA ELLER EN BRO. EN KRONA ELLER EN BRO SER UT OCH FUNGERAR SOM DINA VANLIGA TÄNDER OCH DE FÄSTS FAST DIREKT PÅ DIN TAND SOM TANDLÄKAREN SLIPAT NER.

HUR GÅR DET TILL ATT FÅ EN KRONA?

Vid det första besöket börjar tandläkaren med att ge dig bedövning och sedan slipa ner den skadade tanden. Ibland behöver tanden lagas för att den skall bli ett bra stöd för den nya kronan. Orsaken till att tanden slipas ner är för att den nya kronan ska få ett bra fäste. Därefter tar tandläkaren ett avtryck av käken och tänderna som sedan skickas till tandteknikern för att tillverka en krona som ska passa din mun och dina övriga tänder. Medan du väntar på den nya kronan kan du få en tillfällig krona i plast eller metall så att du kan le och tala.

Vid det andra tandläkarbesöket sätts krona fast med ett särskilt tandcement. Avslutning kontrollerar tandläkaren att kronan sitter bra och att det går att tugga normalt. Kronan fungerar precis som din egna tand och när den väl cementerats går den inta att ta ut. Eftersom materialet som kronan är tillverkad av påverkar kostnaden är det bra att diskutera igenom eventuella materialval med din tandläkare innan behandlingen påbörjas.

HUR GÅR DET TILL ATT FÅ EN BRO?

Om man förlorat en eller fler tänder kan en bro fungera som ersättning. Bron har ett eller fler hängande led d.v.s. konstgjorda tänder som inte har någon egen rot och för att man ska kunna sätta in en bro måste det finnas friska tänder runt omkring. Dessa friska tänder fungerar som stöd och fäste för den hängande tanden. Vid det första besöket börjar tandläkaren med att ge dig bedövning och sedan med att slipa ner de tänder som ska användas som fäste för bron. Därefter tar tandläkaren avtryck av käken och tänderna, som sedan skickas till tandteknikern för att tillverka en bro som ska passa din mun och dina övriga tänder. Medan du väntar på den nya bron kan du få en tillfällig bro så att du kan le och tala.

Vid det andra tandläkarbesöket sätts bron fast med ett särskilt tandcement. Avslutning kontrollerar tandläkaren att bron sitter bra och att det går att tugga normalt. Bron fungerar precis som dina egna tänder och när den väl cementerats går den inta att ta ut. Eftersom materialet som bron är tillverkad av påverkar kostnaden är det bra att diskutera igenom eventuella materialval med din tandläkare innan behandlingen påbörjas.

HUR LÄNGE HÅLLER EN KRONA ELLER BRO?

Hållbarheten av en krona eller en bro beräknas vara lång. Materialet består av ett ytskikt av porslin och under ytan finns en konstruktion av antingen guld, titan, koboltkrom eller helkeramiska material. För att din nya krona eller bro ska hålla så länge som möjligt är det viktigt att du sköter om din mun väl. Hållbarheten beror också på hur starka dina stödtänder är. Är det så att du gnisslar eller pressar dina tänder under natten, kan du få en skyddande bettskena. Bettskenan skyddar dina nya tänder så att de inte utsätts för onödig påfrestning.

I regel gäller 2 års garanti för en krona eller en bro

SKÖTSELRÅD

Nu är det extra viktigt att du noga tar hand om din mun. I skarven mellan kronan / bron och din ursprungliga tand samlas det lätt bakterier och för att komma åt och göra riktigt rent, ska du förutom tandborstning även använda tandtråd, mellanrumsborstar eller tandstickor. Har du några frågor så prata med din tandhygienist eller tandläkare så får du goda råd.