Våra Priser

- Priser på alla våra behandlingar

Här hittar du våra priser. Priserna bör ses som en vägledning, eftersom det på förhand är svårt att säga vilken behandling du behöver. Efter en första undersökning får du ett kostnadsförslag presenterat.

 

Undersökningar

Åtgärd 101 Basundersökning, utförd av tandläkare: 1050 kronor.
Åtgärd 103 Kompletterande eller akutundersökning, utförd av tandläkare: 585 kronor.
Åtgärd 107 Omfattande undersökning, utförd av tandläkare: 1595 kronor.
Åtgärd 108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare: 2650 kronor.

 

Röntgenåtgärder med mera

Åtgärd 121 Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition: 105 kronor.
Åtgärd 123 Röntgenundersökning, helstatus: 1030 kronor.
Åtgärd 127 Röntgenundersökning, delstatus: 340 kronor.
Åtgärd 141 Studiemodeller för behandlingplanering: 750 kronor. 
Åtgärd 163 Biopsi: 1375 kronor.
Åtgärd 164 Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD): 690 kronor.

 

Sjukdomsförebyggande åtgärder

Åtgärd 201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem: 515 kronor
Åtgärd 204 Profylaxskena, per skena: 970 kronor
Åtgärd 205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid: 265 kronor
Åtgärd 206 Fluorbehandling: 470 kronor 

 

Sjukdomsbehandlande åtgärder

Åtgärd 301 Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande: 655 kronor.
Åtgärd 302 Sjukdoms- eller smärtbehandling: 1095 kronor.
Åtgärd 303 Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande: 1690 kronor.  

Åtgärd 304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande: 2410 kronor.
Åtgärd 311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem: 515 kronor.
Åtgärd 312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem: 290 kronor.
Åtgärd 321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom: 500 kronor.

Åtgärd 341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande: 825 kronor.
Åtgärd 342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande: 1425 kronor.
Åtgärd 343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande: 2345 kronor.

 

Tanduttagning och dentoalveolär kirurgi

Åtgärd 401 Tanduttagning, en tand: 1795 kronor.
Åtgärd 402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand: 2650 kronor.
Åtgärd 404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant, per operationstillfälle: 4635 kronor.

Åtgärd 405 Omfattande dentoalveolär kirurgi: 5140 kronor.

 

Implantatkirurgiska åtgärder

Åtgärd 420 Implantat, per styck, tilläggsåtgärd: 4990 kronor.
Åtgärd 421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat: 6470 kronor.
Åtgärd 422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik: 3200 kronor

Åtgärd 423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, 2 eller tre implantat: 7345 kronor
Åtgärd 424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik: 3550 kronor 
Åtgärd 425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, tre eller fler implantat: 12452 kronor
Åtgärd 426 Kirurgiskt friläggning av tre eller fler implantat vid tvåstegsteknik: 3900 kronor
Åtgärd 435 Avlägsnande av ett implantat: 1255 kronor
Åtgärd 436: Avlägsnande av ett implantat, enkel: 260 kronor

 

Rotbehandling

Åtgärd 501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal: 4840 kronor.
Åtgärd 502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler: 5240 kronor.
Åtgärd 503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler: 6640 kronor.
Åtgärd 504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler: 7120 kronor.

Åtgärd 520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare: 1760 kronor. 
Åtgärd 521 Akut trepanation och kavumextirpation: 1469 kronor.
Åtgärd 522 Komplicerad kanallokalisering: 1240 kronor
Åtgärd 523 Stiftborttagning: 1740 kronor

 

Bettfysiologiska åtgärder

Åtgärd 601 Bettskena i hårt akrylat i överkäken utförd på bettfysiologisk indikation, per skena: 5385 kronor.
Åtgärd 602 Bettskena i hårt akrylat i underkäken utförd på bettfysiologisk indikation, per skena: 4925 kronor.
Åtgärd 604 Mjukplastskena, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena: 3295 kronor.
Åtgärd 606 Motorisk aktivering: 595 kronor.
Åtgärd 607 Bettslipning för ocklusal stabilisering: 985 kronor.

 

Reparativa åtgärder (lagning)

Åtgärd 701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand: 1195 kronor.
Åtgärd 702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand: 1685 kronor.
Åtgärd 703 Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand: 2185 kronor.
Åtgärd på 704 Fyllning av en yta på molar eller premolar: 1195 kronor.
Åtgärd 705 Fyllning av två yta på molar eller premolar: 2075 kronor.
Åtgärd 706 Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar: 2395 kronor.
Åtgärd 707 Krona i plastiskt material, klinikframställd: 3230 kronor.

 

Protetiska åtgärder / Tandstödd protetik

Åtgärd 800 Permanent tandstödd krona, en per käke, helkeramisk krona: 9470 kronor.
Åtgärd 801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke, helkeramiska kronor: 7745 kronor.
Åtgärd 802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift: 4800 kronor
Åtgärd 803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift: 2705 kronor. 
Åtgärd 804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led, helkeramiskt: 4025 kronor.
Åtgärd 805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd, helkeramiskt: 3220 kronor.
Åtgärd 806 Radikulärförankring vid avtagbar protes: 3620  kronor.
Åtgärd 808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner: 4470 kronor.
Åtgärd 809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led: 2180 Kronor.

 

Reparation av tandstödd protetik

Åtgärd 811 Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd: 1220 kronor.
Åtgärd 812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats: 1945 kronor.
Åtgärd 813 Broreparation med tandteknisk insats: 4800 kronor.
Åtgärd 814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande: 9115 kronor.
Åtgärd 815 Sadelkrona: 6830 kronor,

 

Avtagbar protetik

Åtgärd 822 Partiell protes, för temporärt bruk, en till tre tänder: 5450 kronor.
Åtgärd 823 Partiell protes, för temporärt bruk, fyra eller fler tänder: 7275 kronor.
Åtgärd 824 Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad: 14535 kronor.

Åtgärd 825 Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments: 15882 kronor.
Åtgärd 826 Attachments, per styck: 460 kronor.
Åtgärd 827 Hel underkäksprotes, inklusive erforderligt prefabricerade tänder: 12952 kronor.
Åtgärd 828 Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder: 12952 kronor.

Åtgärd 829 Immediatprotes hel käke. Innefattar inte justering: 9765 kronor.

 

Reparation av avtagbar protes

Åtgärd 831 Justering av avtagbar protes: 545 kronor.
Åtgärd 832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand: 1755 kronor.
Åtgärd 833 Rebasering av protes: 3425 kronor.
Åtgärd 834 Lagning av protes där avtryck 3155 kronor.

Åtgärd 835 Rebasering och lagning av protes: 4508 kronor.
Åtgärd 836 Komplicerad lagning av protes: 5270 kronor.
Åtgärd 837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförd vilken svetsas till befintliga protes: 6950 kronor.
Åtgärd 838 Inmontering av förankringselement: 3550 kronor.

 

Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling

Åtgärd 845 Ocklusionskorrigerande bettslipning: 2800 kronor.
Åtgärd 846 Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering: 6040 kronor.
Åtgärd 847 Klammerplåt: 4282 kronor.
Åtgärd 848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition: 870 kronor.

 

Implantatprotetiska åtgärder

Åtgärd 850 Implantatstödd krona, en per käke, helkeramisk krona: 15900 kronor
Åtgärd 852 Implantatstödd krona, flera i samma käke, helkeramiska kronor: 14400 kronor

Åtgärd 853 Hängande led vid implantatstödd bro, helkeramiskt: 3985 kronor.
Åtgärd 854 Semipermanent krona eller led på implantat: 3480 kronor.
Åtgärd 855 Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat: 690 kronor
Åtgärd 856 Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led: 2010 kronor
Åtgärd 857 Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat: 690 kronor
Åtgärd 858 Separat distans som skruvas fast, inklusive distansskruv, per styck: 2055 kronor
Åtgärd 861 Implantatförankrad bro, överkäken, fyra implantat, utöver standardmaterial: 59900 kronor
Åtgärd 862 Implantatförankrad bro, överkäken, fem implantat, utöver standardmaterial: 64900 kronor

Åtgärd 863 Implantatförankrad bro, överkäken, sex implantat, standardmaterial: 59900 kronor

Åtgärd 863K Implantatförankrad bro, utöver standardmaterial: 69900 kronor
Åtgärd 865 Implantatförankrad bro, underkäken, fyra implantat eller fler, standardmaterial: 51900 kronor
Åtgärd 865K Implantatförankrad bro, underkäken, fyra implantat eller fler, standardmaterial: 61900 kronor
Åtgärd 871 Implantatstöddprotes eller implantatstöd under två implantatskydd, på två implantatskydd under implantat oavsett antal implantat, inklusive distanser: 25900 kronor
Åtgärd 872 Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat, inklusive distanser: 37900 kronor
Åtgärd 873 Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler, inklusive distanser: 41900 kronor

Åtgärd 874 Tillägg för alvelarbar på två implantat: 5090 kronor

Åtgärd 875 Tillägg för alvelarbar på tre implantat: 8020 kronor
Åtgärd 876 Tillägg för alveolarbar på fyra implantat: 10900 kronor
Åtgärd 877 Implantatstödd täckprotes, exklusiva distanser och förankringselement: 18125 kronor
Åtgärd 878 Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck: 595 kronor

 

Reparation av implantat och implantatstödd protetik

Åtgärd 881 Reparation av snabb implantatstödd konstruktion, mindre omfattande, utan tekniskinsats: 1490 kronor
Åtgärd 883 Reparation/ombyggnad av snabb implantatstödd konstruktion med distans: 9500 kronor
Åtgärd 888 Fästskruv/broskruv, per styck 89 kronor, 8 kronor per styck: 345 kronor per styck: 345kronor
Åtgärd 892 Läkdistans, per styck: 565 kronor
Åtgärd 893 Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat: 1410 kronor
Åtgärd 894 Återmontering av implantatstödda konstruktioner

Åtgärd 896 Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat: 2310 kronor

 

Tandreglering (tandställning)

Åtgärd 90 Retainer, inklusive tandteknisk faktura: 4995 kronor
Åtgärd 91-0 Clear Aligners (Osynlig tandställning), Max 15 skenor: 26000 kronor
Åtgärd 91-1 Clear Aligners (Osynlig tandställning), 15-25 skenor: 37500 kronor
Åtgärd 91-2 Clear Aligners (Osynlig tandställning), 25-35 skenor: 44500 kronor
Åtgärd 91-3: Clear Aligners (Osynlig tandställning), >35 skenor: 49900 kronor

 

Utbytesåtgärder

Åtgärd 921 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand: 8535 kronor
Åtgärd 922 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar: 8535 kronor
Åtgärd 925 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation. Implantat ingår: 12760 kronor
Åtgärd 926 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona, en per käke, standardmaterial: 11295 kronor
Åtgärd 926K Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona, en per käke, utöver standardmaterial: 13880 kronor
Åtgärd 928 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation. Implantat ingår: 13555 kronor
Åtgärd 929 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona, standardmaterial: 11755 kronor
Åtgärd 929K Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona, utöver standardmaterial: 13755 kronor

 

Övrigt

Åtgärd 92 Professionell tandrengöring med Luftflöde: 800 kronor
Åtgärd 93 Antiapneskena, inklusive tandteknisk faktura: 9500 kronor
Åtgärd 94 Sedering: 800 kronor
Åtgärd 95 Tandblekning hemma, blekskenor, båda käkarna: 1995 kronor
Åtgärd 96 Tandsmyckekostnad: Pris beroende på typ av tandsmycke
Åtgärd 97 Skriftligt intyg, ringa omfattning: 300 kronor
Åtgärd 97-1 Skriftligt intyg: 500 kronor

 

Sent återbud / Uteblivande

Åtgärd 98 Sent återbud (mindre än 24 timmar innan besöket) eller uteblivande debiteras!
Vi skickar alltid ut ett sms 24 timmar innan besöket som en liten påminnelse

 

Betalning

Betalning sker alltid efter varje behandlingstillfälle med kort eller swish.
Vi har ingen fakturahantering!
Räntefri delbetalning med Resurs Bank

 

Din Tandläkare i Solna 2024

Kontakta mig